Wanneer?

Op zaterdagochtend wordt er gymles gegeven aan kinderen:

Peutergym (3 tot 4 jaar)

Elke zaterdagochtend van:

11.40 uur – 12.10 uur 
12.10 uur – 12.40 uur 
12.40 uur – 13.10 uur 


Kleutergym (4 tot en met 6 jaar)
Elke zaterdagochtend van:
9.00 uur – 9.40 uur 
9.40 uur – 10.20 uur 
10.20 uur – 11.00 uur 
11.00 uur – 11.40 uur

Mocht een groep vol zitten, belt u dan gerust of stuur een email. U komt dan op de wachtlijst.

Indien u een inschrijfformulier invult, mailt u dan ook om aan te geven dat u inderdaad op de wachtlijst wilt worden geplaatst?


Vakanties
Let op ! Tijdens de vakanties worden er geen lessen gegeven.